Talna signalizacija

Talna signalizacija za usmerjanje prometa

Če podatke primerjamo s preteklostjo, se je do danes število vozil na cestah močno povečalo. K temu je prispevala boljša dostopnost različnih avtomobilov, pa tudi njihova relativno nizka cena. Zaradi povečane količine prometa, obstaja na naših cestah velika potreba po obnovah ter gradnji novih, pa tudi potreba po širjenju parkirišč ter gradnji novih objektov, prilagojenih na promet.


Na tem mestu postane talna signalizacija zelo pomembna. Sicer se slednja ne uporablja izključno za označevanje voznih površin, temveč tudi za označevanje igrišč, pločnikov, industrijskih skladišč ter drugih površin, vendar pa predstavlja velik del usmerjanja prometa. Talna signalizacija vzpostavlja red na cestišču ter skrbi za boljšo vidljivost v slabih voznih pogojih.

Talne označbe, ki jih izvajamo v našem podjetju, so dobro vidne, obstojne ter nezdrsne. Izdelujemo jih s pomočjo velike izbire šablon – le-te izdelujemo tudi po naročilu, tako, da vam zagotavljamo personalizirano storitev oz. storitev, prilagojeno vašim potrebam ter željam. Za izdelavo lastne šablone se tako najpogosteje odločajo različna podjetja, ki svoje parkirišče opremijo z lastnim logotipom. Talna signalizacija je lahko izvedena na različne podlage – pri nas smo še posebej specializirani za izvajanje talne signalizacije na betonsko oz. asfaltno podlago ter tlake, premazane z epoksijem.

V našem podjetju izvajamo različne vrste talnih označb. Enoslojna talna signalizacija je na površino izvedena ročno ali strojno, s pomočjo izdelane šablone. Označbe so v tem primeru na vozišče nanošene v obliki barve. Prednost takšne izvedbe je v njeni cenovni dostopnosti ter hitri izdelavi, žal pa je tovrstne označbe potrebno obnavljati redno, saj v nasprotnem primeru zbledijo. Dvoslojna talna signalizacija je, v nasprotju z enoslojno, na površino nanošena v obliki hladne plastike. Slednja je izjemno obstojna ter nezahtevna – če je izvedena na pravilen način ter ob dobrih pogojih, seveda na čisto ter suho površino. Tako zdrži tudi več kot deset let, popolnoma brez popravkov. Ker v našem podjetju za različne naročnike izvajamo tudi cestne zapore, za katere seveda pridobimo vsa dovoljenja ter ostale potrebne dokumente, smo opremljeni tudi s prednarejenimi talnimi nalepkami. Z njihovo pomočjo označujemo rob cestišča oz. mejo nasprotnih pasov. Z rumeno črto je običajno označena sprememba voznega redu v primeru gradbenih del na cesti, bela črta pa lahko služi kot trajna rešitev določenih delov vozišča. Nalepke so izjemno obstojne, trajne ter vzdržljive, nudijo pa tudi popolnoma enostavno odstranitev.


Različne površine in talna signalizacija

Vsaka označba ni primerna za vsako površino. Pri označevanju različnih površin moramo to seveda upoštevati. Na nekaterih cestiščih o izvedbi signalizacije odloča že sam zakon, spet drugje pa lahko odločitev sprejmete sami. V vsakem primeru vam svetujemo, da se posvetujete z nami ter izberete označbe, ki bodo ponudile čim bolj trajno rešitev.

Zakon določa, da je na vseh avtocestah, hitrih cestah, krožiščih ter ostalih cestah, kjer povprečni letni dnevni promet presega deset tisoč vozil, obvezna izvedba cestnih označb v debeloslojni obliki. Iz enakega materiala mora biti izdelana tudi talna signalizacija, ki označuje mesta, na katerih so izvedene trajne fizične ovire za umirjanje prometa. Debeloslojna talna signalizacija tako služi tudi kot varnostni element, ki zaradi izbočene oblike omogoča odlično vidnost, rebrasta struktura pa opozori voznika, če zapelje izven nje.